Col·labora amb el CERB


Bons solidaris Adhesius

Trobaràs els bons solidaris els dimecres de 17:30 a 20:00 hs. al CERB.

Tambè als col·laboradors/es:


No siguis panfleto que la palla va molt cara!!!

També podeu col·laborar:

Com a socis o sòcies, sense cap obligació d’aportació econòmica.

Donant llibres a la biblioteca del CERB.

Aportant material històric per a l’arxiu (revistes, fanzines, cartells, adhesius, etc…)

Acudint a les activitats i als actes que organitzem.